Bejelentés


Pifkó Péter honlapja Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes. / Einstei


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


MEGJELENT MŰVEK /Pifkó Péter - Zachar Anna / Honismeretis szemmel Nógrádban ( cikk ) ( Zachar Anna ) Dolgozók Lapja 1967. Honismereti szakkör szervezése és működése a pilismaróti általános iskolában (tanulmány ) (Zachar Anna ) Tatabánya 1972. 34. p. Színházi élet (cikk) ( Pifkó Péter ) ( Ezeréves Esztergom sorozat ) Dolgozók Lapja továbbiakban D. L. 1972. október 22. Színházi élet Komáromban 1848-ig ( cikk ) ( társszerző: Zachar Anna ) D. L. 1973. augusztus 5. Kultsár István a színigazgató ( cikk ) ( társszerző: Zachar Anna ) D. L. 1973 augusztus 12 Fiatalodnak a tantestületek ( cikk ) ( Zachar Anna) D. L. 1974. május. 4 Színjátszásunk száz év előtt (cikk) ( Komárom ) ( társszerző. Zachar Anna ) D. L. 1974. augusztus 11. Színjátszásunk száz év előtt (cikk) ( Esztergom ) ( tsz. Zachar Anna ) D. L. 1974. augusztus 19. Szeretni hódolni minden jónak szépnek (cikk) ( Pifkó Péter ) D. L. 1975. augusztus 17 . Abday Sándor színtársulatának 1836. Évi színlapjai ( társszerző: Zachar Anna ) ( tanulmány 40 hasonmás színlappal) Esztergom .1977 Ismeretlen Kossuth irat a levéltárban (cikk) ( Pifkó Péter ) D. L. 1977. október 9 . Esztergom város követe jelenti (cikk) ( Pifkó Péter ) D. L. 1978. március 11 Színészek színtársulatok (cikk) ( Zachar Anna ) D. L.. 1978. március 29. Megyénk XIX. Századi színházi életének vázlatos törtzénete (tanulmány) ( társszerző: Zachar Anna ) Komárom megyei Könyvtáros Tatabánya 1978. 2. sz. . Társadalmi mobilitás az Esztergom megyei Bajót községben 1828 – 1870 között (tanulmány) VEAB Évkönyv 1978.( tsz. Draskóczi István ) Bányászsors Szarkáson (cikk) ( Pifkó Péter ) D.L. 1978. október 22 Úttörő könyvbarát klubdélután (cikk) (Zachar Anna ) Komárom megyei pedagógusok újításai Tatabánya 1979. . Egy eltűnt színlap nyomában (tanulmány) ( társszerző: Zachar Anna ) Esztergom Évlapjai Esztergom 1979. A Komárom megyei Levéltár színháztörténeti forrásai (cikk) ( Pifkó Péter) ) D. L. 1979 okt. 14 Levéltári séta a XIX. Századi Esztergomban (cikk) ( Pifkó Péter ) D. L. 1980. október 5 A pénz komédiája ( Zachar Anna ) ( cikk ) ( A Volpone előadás TV ismertetése) Dolgozók Lapja 1981. március 10. A magunk tulajdon nyelvével (cikk) ( Pifkó Péter ) D. L. 1981.október 4. Utcaszerkezet és utcanévadás Esztergomban 1895 – 1944 (tanulmány) ( Pifkó Péter ) PAB – VEAB Évkönyv, Veszprém 1982. Tanítók tanodák 1845 – ben (cikk) ( Pifkó Péter ) D. L. 1982. november 14. Dal és zenekedvelők száz éve (cikk) ( Pifkó Péter ) D. L. 1983. június 19. Gondolatok az esztergomi várjátékok felújításáról )( tanulmány) ( Zachar Anna ) Dunakanyar folyóirat 1983. 2. sz. A közművelődés szolgálatában (cikk) ( Pifkó Péter ) D. L. 1983. november 19. Komárom megyei Levéltári Napok I - IX. A Dolgozók Lapja levéltári oldalain meg jelent cikkek gyűjteménye. Esztergom 1983. ( a 6, 7, 10, 14, 16. számú cikkeket tartalmazza szerző: Pifkó Péter ) Esztergom színháztörténetének forrásai a Komárom Megyei Levéltárban 1816-1944 (önálló kötet ) ( Pifkó Péter ) .Budapest 1983. Színháztörténeti füzetek 74. sz. Magyar Színházi Intézet Magyar színészet az esztergomi színpadokon 1816-1849 (tanulmány) ( társszerző: Zachar Anna ) Esztergom Évlapjai II. kötet Esztergom 1983. Tanítók, tanodák a XIX. Század első felében Esztergom vármegyében (tanulmány) (Pifkó Péter ) PAB-VEAB Évkönyv Veszprém 1984. “ Drága Hermansz” Haraszthy Feigler Herminről ( tanulmány ) ( Zachar Anna ) Dunakanyar folyóirat 1984. 2. sz. . Községi pecséteink (cikk) (Pifkó Péter) D. L. 1984. november 17. Esztergom utcanevei 1700-1982 (önálló kötet) ( Pifkó Péter ) Esztergom 1985. Esztergom házszámozása 1777-1985 (önálló kötet) ( Pifkó Péter ) Esztergom 1985. Tisztségviselők és szolgálattevők (cikk) ( Pifkó Péter ) D. L. 1985. 269. sz. Esztergom belterületének földrajzi nevei (tanulmány) ( Pifkó Péter ) Megjelent: Komárom megye földrajzi nevei című kötetben Budapest 1985. A XII. Komárom megyei Levéltári napok krónikája( Pifkó Péter ) Budapest Levéltári Szemle 1986. 1. sz. Családi kapcsolatok szerepe Esztergom kulturális életében a 19. Század végén (tanulmány) ( (Pifkó Péter ) Megjelent: Rendi társadalom-polgári társadalom c. tanulmánykötetben. Salgótarján 1987. A Komárom megyei Levéltár dolgozóinak előadásai a VEAB konferenciákon 1976 – 1984.Készült a XIII. Levéltári napokra 1986. ( a 9, 15, 21 számok Pifkó Péter tanulmányait tartalmazza ) Egy tudós a múzeum múltjából ( Balogh Albin ) (cikk) ( Pifkó Péter ) Esztergom és Vidéke 1987. november Komárom megyei regöstáborok 1960 - 1987 (tanulmány) ( Zachar Anna ) 28. p. Az 1838-as árvíz Esztergomban I-II. (cikk) ( Pifkó Péter ) Esztergom és Vidéke 1988. március-április Esztergom településtörténete és társadalma ( 1863 – 1914 ) (tanulmány) ( Pifkó Péter ) LIMES folyóirat Tatabánya 1989. 2. sz. Színtársulatok Esztergomban a dualizmus korában (tanulmány) ( Pifkó Péter ) Komárom megyei Múzeumok Közleményei 3. Tata 1989. Megújuló régi utcaneveink (cikk) (Pifkó Péter) Civil 1989. Farsangi bál a reformkorban ( cikk ) ( Zachar Anna ) E és V. 1990. 3. sz. Hamar Gyula ( arcképcsarnok ) (cikk) ( Zachar Anna ) E és V.1990. 5. sz. . Utcanévváltozások ( Pifkó Péter ) E és V. 1990. 3. 8. 10. számok Színház és közönség az önkényuralom éveiben Esztergomban (tanulmány) ( társszerző: Zachar Anna ) LIMES folyóirat Tatabánya 1990. 1. sz. Színházi élet a sajtó tükrében (tanulmány) ( Pifkó Péter ) LIMES folyóirat Tatabány 1990 2. sz. Esztergomi utcák 1700-1990. (önálló kötet) ( tsz. Zachar Anna ) Esztergom 1990. Babits Mihály Esztergomban (cikk) ( Pifkó Péter ) Barangoló Honismereti újság Tatabánya 1991. 4. sz . Babits Mihály Emlékmúzeum (önálló kötet) ( Pifkó Péter ) Budapest 1991 Tájak korok, múzeumok kiskönyvtára 424. sz 175 éves az esztergomi színészet (cikk) . ( tsz. Zachar Anna ) E és V. 1991. 30. sz. .” Holt próféta a hegyen ( Babits ház 1924-1941 ) (tanulmány) ( Pifkó Péter ) Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 4. Tata 1991. 175 éves az esztergomi színjátszás, a színházi élet kezdetei Esztergomban ( 1816-1849 ) (tanulmány) ( Pifkó Péter ) Komárom Megyei Múzeumok Közleményei 4. Tata 1991 Babitsra emlékezünk ( cikk) ( Pifkó Péter ) Komárom – Esztergom megyei Honismereti füzet Tatabánya 1992. Hol sírjaink domborulnak ( a 48-as honvédekről ) (cikk) ( Pifkó Péter ) E és V. 1992. 19. sz. Csepreghy Ferenc (életrajz) ( cikk ) ( Pifkó Péter ) Barangoló Tatabánya1992. 4. sz. Majer István a pedagógus a magyar nevelészet sokoldalú munkása (cikk) ( Pifkó Péter ) E és V. 1992. 15. sz. Piktor 92 ( cikk ) ( Zachar Anna ) E és V. 1992. 34. sz. Egyesületi élet Esztergomban a dualizmus korában (tanulmány) Pifkó Péter ) PAB – VEAB Évkönyv Veszprém 1992. Majer kincsek (cikk) ( Pifkó Péter ) 24 óra napilap 1993. május 18. ( megjelent a Múzeumi Világnapra ) Esztergomi Helikon ( Esztergom irodalmi élete ) (cikk) ( Pifkó Péter ) Párkány és Vidéke 1993. nyári szám Piktor 93.( cikk ) ( Zachar Anna ) E és V. 1993. szeptember Majer István (cikk) ( Pifkó Péter ) Párkány és Vidéke 1993. november Majer évfordulóra készülve (cikk) ( Pifkó Péter ) E és V. 1993. 39.51-52. sz. A Majer gyűjtemény kincseiből (cikk) ( Pifkó péter ) Dorogi Újság 1993. október A Majer gyűjtemény kincseiből 1993. Az első daguerrotíp Esztergomban 39. sz. 51, 52. sz. A Majer gyűjtemény kincseiből 1994. 4.sz. A mecénás Majer István ( tanulmány ) ( Pifkó Péter ) Vasárnapi Naptár Kürt 1993 – 94 Komárom – Esztergom Megye településtörténeti kalauza (az esztergomi irodalom és egyháztörténeti részek ) ( Pifkó Péter ) Tatabánya 1994. Prokoppné: Belvárosi séta ( utószó: Pifkó Péter ) .A mecénás Majer István (tanulmány) ( Pifkó Péter ) Esztergom Évlapjai 1994 Majer István (életrajz) (cikk) (Pifkó Péter) Barangoló Tatabánya 1994. 3. szám . A Majer gyűjtemény az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban. (tanulmány) ( Pifkó Péter ) A József Attila Megyei Könyvtár Évkönyve Tatabánya 1994 Majer gyűjtemény kincseiből (cikk) (Pifkó Péter) E és V. 1994.4.sz. Elemi tanodák Esztergom vármegyében a 19. században (tanulmány) ( Pifkó Péter ) LIMES folyóirat Tatabánya 1994. Ünnepi színjátékok Esztergomban (tanulmány) ( tsz. Zachar Anna ) Új Forrás folyóirat Tatabánya 1995. január Bátori Schulcz Bódog (cikk) ( Pifkó Péter ) E és V. 1995. március 13. Esztergom polgárosodása a 19. század első felében (tanulmány) ( Pifkó Péter ) Bácskai Vera Emlékkönyv Salgótarján 1995. Emlékkönyv Esztergom egyesítésének 100. évfordulójára. (önálló kötet) ( Pifkó Péter ) Esztergom 1995. Jótékonysági Egyletek Esztergomban (tanulmány) ( Pifkó Péter ) MINISTERIO tanulmánykötet 1995. Esztergomi bálok 1 –4 (cikk) ( Pifkó Péter ) E és V. 1996.4. sz.5.sz. 6. 7. sz. A többi néma csend ( Környei Paula halálára) (cikk) ( Pifkó Péter ) E és V. 1996. 5. sz. A Rényiek (cikk) ( Pifkó Péter ) E és V. 1996. 11. sz. A Tarkaság Asztaltársaság 48-as hagyományai (cikk) ( Pifkó Péter ) E és V. 1996. 11. sz. Utazás a koponyák körül ( interjú Leel-Őssy Lóránt elme és ideggyógyásszal ) ( Pifkó Péter ) Új Forrás folyóirat Tatabánya. 1996. március Wertner Mór-emlékülés Párkányban ( cikk ) Pifkó Péter E és V. 1996. 25. sz. Száz éves a Belvárosi Kávéház (cikk) ( Pifkó Péter ) E és V. 1996. június 27-28. sz. Mint különös hírmondó ( Babits Mihályról ) (cikk) ( Pifkó Péter ) E és V. 1996. augusztus 15. A Bazilika ünnepnapja ( a felszentelés 140. évf. ) (cikk) Pifkó Péter ) E és V. 1996 34-35. sz. Czuczor Gergely halotti cédulája (cikk ) ( Pifkó Péter ) E és V. 1996. 37. sz. Pathó Pálról-egy esküvő ürügyén ( cikk ) ( Pifkó Péter ) E és V. 1996.45. sz. Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár alkalmi versei (tanulmány) ( Pifkó Péter ) A József Attila Megyei Könyvtár Évkönyve 1996 . Majer István pedagógiai munkássága (tanulmány) ( Pifkó Péter ) Népiskolák Magyarországon című tanulmánykötet Száz éve költözött a Posta a Széchenyi térre ( cikk )( Pifkó Péter ) E és V. 1997.16. Hetven éves az esztergomi strandfürdő (cikk) ( Pifkó Péter ) E és V. 1997. 28-29. sz. Fürdő élet Esztergomban (önálló kötet) ( Pifkó Péter ) A Szent István Strandfürdő kiadása Esztergom 1997. Pathó Pálról-egy esküvő ürügyén ( cikk ) ( Pifkó Péter ) Párkány és Vidéke 1997. július-augusztus Komárom – Esztergom Megye kézikönyve ( 25 község Esztergom és Dorog története) (Pifkó Péter ) ALFADAT – CEBA kiadó Tatabánya 1997 . Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Majer gyűjteményének 1848-49-es emlékeiből ( tanulmány) ( Pifkó Péter ) A József Attila Megyi Könyvtár Évkönyve Tatabánya 1998. Petőfi és Jókai Várady Antal esküvőjén Esztergomban (tanulmány) ( Pifkó Péter ) Honismeret folyóirat Budapest 1998. 2. sz “ A biztos fejlődés csalfa illúziója “ Esztergom társadalma a dualizmus korában (tanulmány) ( Pifkó Péter ) LIMES folyóirat 1998. 2-3 sz Száz éve költözött a Posta a Széchenyi térre (cikk) (Pifkó Péter) E és V. 1998.16. sz. . Fejezetek az esztergomi polgárság történetéből ( cikk ) (Pifkó Péter ) E és V. 1998. 28-29. sz. Hej, Dunáról fúj a szél…. ( önálló kötet ) ( Pifkóné Zachar Anna ) ( Komárom – Esztergom megyei modulfüzet a magyar irodalom tanításához 5. évfolyam Pécs Comenius Kiadó 1998. Wertner Mór és a Balassák (tanulmány) ( Pifkó Péter ) Az 1996 június 8-i emlékülés anyaga. Párkány 1999. Balasssa Bálint ősei, családjának eredete (tanulmány) ( Pifkó Péter ) Esztergom Évlapjai Esztergom 2000. Esztergom helytörténeti kronológiája a kezdetektől 1950 –ig (önálló kötet) ( tsz. Zachar Anna ) Esztergom 2000. Társadalmi kapcsolatok Bajóton az 1828 és 1869 közötti évtizedekben (tanulmány) (tsz. Draskóczy István) Bajót 2000. Esztergom város polgársága és a színészet a 19. század első felében (tanulmány)( Pifkó Péter) RENDI TÁRSADALOM — POLGÁRI TÁRSADALOM 11. Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben A Hajnal István Kör — Társadalomtörténeti Egyesület 1998. évi esztergomi konferenciájának előadásai Esztergom, 2000. A katolikus egyház szerepe Esztergom társadalmi és társas életében a 19. században (tanulmány) ( Pifkó Péter ) LIMES folyóirat Tatabánya 2001. 1 – 2 sz. Hidak a Kis-Dunán (cikk) (Pifkó Péter) E és V.2002. 10. sz. Néhány gondolat a Tabánról és az új tabáni Kis-Duna hídról ( cikk ) (Pifkó Péter) E és V. 2002. 22. sz. 1824-1949 Életképek a Magyar Király Szálloda 125 esztendejéből ( cikk ) ( Pifkó Péter ) Esztergom és Vidéke 2002/ 2 nyári szám 1992 – 2002 Tíz éves a Piktor tábor ( cikk ) (Zachar Anna ) Esztergom és Vidéke 2002. szeptember 19. A királyi várostól a megyei jogú városig ( cikk ) ( Pifkó Péter) Esztergom és Vidéke 2002. 39. sz. A Tengeri szélvész Schakespeare Vihar című drámájának fordítása 1812-ből Új Forrás folyóirat Tatabánya 2004. 4. Szám Balassa Bálint ősei, családjának eredete (tanulmány) ( Pifkó Péter ) ÁTKELŐ Ister –Granum eurorégió kulturális folyóirata 2005 1. Sz. Koldusok, csavargók a 19. századi Esztergom vármegyében (tanulmány ) (Pifkó Péter) Új Forrás folyóirat Tatabánya 2005. 1.szám Főúri magatartásformák Balassa Bálint életében (tanulmány) ( Pifkó Péter) Esztergom Évlapjai Balassa jubileumi kötete 2005 Néhány gondolat egy ismeretlen pápai himnuszról (tanulmány) (Pifkó Péter). Új Forrás folyóirat Tatabánya 2005. 6. sz. Széchényi György vagy Széchenyi István? cikk ( Pifkó Péter) Hídlap 2006. március 16. Dunakanyar hu. interneten Szent István városa Esztergom helytörténeti tankönyv ( Pifkó Péter) Esztergom 1848-49-ben, Az önkényuralom időszakában című fejezetek Esztergom, 2005. Javított kiadás 2006. Az első állandó mozi és a mozgókép megjelenése Esztergomban ( Pifkó Péterné ) FILMKULTURA. Hu. Az interneten + a Mozilisták kéziratban 2006. ELTE szakdolgozat 2005. Kávésok és kávéházak (cikk) ( Pifkó Péter) Esztergom és Vidéke 2006.. 45. sz. Nemesek, polgárok, koldusok a régi Széchenyi téren ( cikk ) ( Pifkó Péter ) ( tsz. Zachar Anna) E és V. 2006. 47. sz. A “dicső emlékű Széchenyi István gróf emlékére” (cikk) ( Pifkó Péter ) Esztergom és Vidéke 2006. december 21. 51-52. Szám Hasznos mulatságok Esztergomban a 19. század első felében cikk ( Pifkó – Zachar ) Esztergom és Vidéke 2006. december 21. 51-52. Szám

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?Hollósi Noémi [ 2012-04-01 22:35 ]

Tisztelt Pifkó Péter!
Remélem eljut ez az üzenet Önhöz. Én a Pázmány P. egyetem történelem szakos hallgatója vagyok, és jelenleg szakdolgozatomat írom, melynek címe: Az 1892. évi képviselőválasztás Esztergomban. Rengeteg hasznos információt találtam az Ön honlapján. Szeretnék felhasználni 1-1 képet is, de szeretném az eredeti forrást meghivatkozni a dolgozatban. Azt szeretném kérdezni hogy az "Esztergom települése és társadalma" cím alatt lévő fotókat hol találom meg eredetiben, vagy könyvben? Konkrétan Frey Ferenc képére lenne szükségem, ugyanis ő nyerte a választást 1892-ben.
Tisztelettel köszönöm válaszát: Hollósi Noémi
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!