Bejelentés


Pifkó Péter honlapja Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes. / Einstei


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Esztergomban születettem 1950-ben. Általános és középiskoláimat is itt végeztem. Magyar – történelem szakos tanári, majd levéltáros-történész diplomát szereztem. Bölcsészdoktori munkámat 1987-ben védtem meg az ELTÉN. Első munkahelyem a Komárom Megyei Levéltár volt, ahol két év megszakítással /2év Dorog Művelődési Ház/ 15 évig dolgoztam. Elsősorban a 18-19. századi Esztergom megye és Esztergom szabad királyi város iratanyagának referenciája tartozott hozzám Ez határozta meg kutatási területemet is, és a megjelent publikációk többsége is ebből az időszakból került ki. 1972-től elsősorban a levéltár színháztörténeti anyagának feltárását végeztem. Ennek eredményeként a Magyar Színházi Intézet 1983-ban modellként a színháztörténeti füzetekben megjelentette a Komárom Megyei Levéltár színháztörténeti iratait. Ezt követően több levéltár is elvégezte a színháztörténeti iratok feltárását. A színháztörténet mellett település és társadalomtörténeti kutatásokat folytattam, s e témákban publikáltam. 1986-tól a Komárom-Esztergom Megyei Múzeumhoz kerültem, mint irodalomtörténész, irodalmi muzeológus. Feladatom a megye irodalmi emlékhelyeinek felügyelete, gondozása volt. Ebből is kiemelkedett az esztergomi Előhegyen lévő Babits Emlékmúzeum, amelyet a költő halálának 50. évfordulójára a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen rendeztünk újjá. Irodalmi publikációim is elsősorban Babitshoz és Balassa Bálinthoz kapcsolódtak. Esztergom tudományos életét összefogó Balassa Bálint Társaság 1980-ban alakult újjá, amelynek a kezdetektől elnökségi tagja, évekig főtitkára voltam. A múzeumi évek alatt került sor Majer István /1813-1893/ kanonok 1200 kötetes aprónyomtatvány gyűjteményének feldolgozására, amely a Főszékesegyházi Könyvtárban található. A feltárást és katalogizálást feleségemmel, Zachar Annával közösen végeztük el. Anyagi okokra hivatkozva a megye 1996-ban megszüntette az irodalomtörténészi státuszt. Ezután az esztergomi Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolában tanítottam magyart és történelmet a már szakmunkás bizonyítványt szerzett tanulóknak, akik tanulmányaik befejezése után érettségi vizsgát tettek. A tanítás mellett továbbra is folytattam a kutatómunkát, s újabb publikációim jelentek meg a már említett témakörökben. Tudományos tevékenységem elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia 2000-ben Akadémiai Pályadíjban részesített. Jelenleg, intézménytől függetlenül továbbra is végzem történészi kutatómunkáimat.
Képgaléria


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!