Bejelentés


Pifkó Péter honlapja Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes. / Einstei


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Pifkó Péter Kossuth Esztergomban Kossuth Lajos, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökeként 1848. október 18-án indult toborzó- körútjára. Előző napon Kossuth levelet küldött a város és a megye vezetőihez, amelyben bejelentette esztergomi látogatását, s felkérte a vezetőket 500 fegyveres kiállítására. Másnap délután meg is érkezett Esztergomba, amelyről így tudósítottak: „Délután két órakor esztergom városi és megyei nemzetőrök mintegy másfélezer főre menő csapatban fegyverrel és zene kísérettel nyomultak a Duna partra, Besze János őrnagy vezérlete alatt, majd a fegyverbe lépett érseki mesterképezde ötvenkét növendéke a sereg előcsapatát alakítva, lépett tanáraival síkra, úgy szinte a lovas önkéntesek is, a nép pedig dacára a kietlen szélnek, szinte hullámzott. 5 óra után megdördültek a várfoki ágyúk, jelt adandók, a fellobogózott gőzös közeledtéről, és 6 órakor a népnek harsány éljenzései közt közénk lépett Kossuth Lajos, a hon kedveltje, hol őt Andrássy Mihály első alispánunk, s a város főpolgármestere derék szózattal igaz szívvel üdvözlék, s ő a lángnyelvű, ki ide sem jött örvendeni, hanem harcra lelkesíteni, szokott erély,- szivély- és hatállyal viszonzá azt, egyetértés és lankadatlan honszerelemre híván fel a harczszomjas népet, és a benne honszerelmet és polgári erényeket koszorúkkal kitüntetett lelkes honleányokat, egyszersmind kedvesen köszönvén meg az iránta kijelentett magasztos figyelmet: s midőn így ágyúmoraj, éljen és zene riadal között a vitéz sor előtt gyalog indulnak kíséretestül szállására, a fürdő vendéglőbe, megzendült az ég is – való hát, hogy Kossuth villámokkal jár ! – és lőn iszonyú égi háború, vidéken a sűrűn zuhanó mennykövek gyujtottak a város pedig nagyszerűen ki lőn világítva égi tűz és házi tűzek által. Fél órai nyugalom után Kossuth tanácskozmányt tartott vármegyénk néhány jelöltjével, elejökbe rajzolván a hon aggasztó állását……… Ma reggel a némileg kipihent Kossuth csak új munkára ébredt. Futárokat irányított Bars, Hont, Győrbe és Pestre, majd Besze János a hadsereg élelmezési biztosává nevezvén délelőtti 9 órakor üdvözlések és mindnyájunk áldásai közt Komáromba vitorlázott, s így a Duna melléki vármegyéket rendre lelkesítendő, különben is katonásan öltözött nagy férfiúi táborba, s evvel tán ellenségünk letiprására továbbsietendő, hogy kijelentése szerint pár hét alatt szabadságunk biztosítva legyen. Egek úgy legyen! Kossuthot követték szinte ötös gőzösön budapesti nemzetőrök, mintegy 1500, kik barátságos látogatásonkra reggel városunkba bejöttek, s házanként lehelyezve villás reggeliben részesíttettek, és délben a Rákóczi induló mellett vitézül folytatták vízi útjukat fel a táborba, kiket a mi 800 társaink szekereken követtek. Vezérelje mindnyájokat diadalra a kegyes Isten! Visszajövet szívesen látandjuk áldomásra!” A hagyomány szerint, amikor Kossuth a Fürdő Szállóba ért, s elkezdett esni az eső, az őt kísérő nép énekelni kezdett, ekkor rögtönözte a Kossuth-nóta szövegét : „ Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára… „ Kossuth emlékének adózott a város, amikor a fő utcáját a Buda utcát 1902-ben, születésének 100. évfordulójára róla nevezték el.
Képgaléria


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!